خوش آمدید به: طراحی سایت ادریس

طراحی سایت شرکت آرد بیژن

طراحی وب سایت شرکت آرد بیژن

طراحی سایت کارخانجات ، می بایست ضمن رسمی بودن و طراحی شکیل، بتواند عظمت کار، کیفیت محوری، دوستی کارخانه با محیط زیست و تمایزات محصول مذکور را به درستی به نمایش بکشد. کارخانجات سایتی کاربردی با امکانات اطلاع رسانی و معرفی محصول می خواهند که ممکن است لازم باشد به پروسه فروش های عمده ایشان به نمایندگان شان هم سامانی داده شود.

اطلاعات پروژه​

۱۳۹۸/۱۱/۱۷

فارسی 

تکنولوژی های بکار رفته

  • WORDPRESS
  • PHP
  • HTML 5
  • CSS 3
  • SASS
  • BOOTSTRAP

تایپوگرافی

  • Yekan
  •  Montserrat
  • sans-serif

پالت رنگی

#F33544  ●

#۳F51B5   ●

#۲۵۲۸۲C    ●